Afbeelding van Sallandse Wegenbouw
Eigenwijze

Blue label magazine aanvragen

Hier kunt het Blue label magazine digitaal aanvragen.

Sallandse Wegenbouw

We denken vroegtijdig met u mee, opereren oplossingsgericht en nemen opdrachtgevers en bouwpartners werk uit handen. Dat schept een band en vertrouwen. Op elkaar kunnen we bouwen. En dat is […]

We denken vroegtijdig met u mee, opereren oplossingsgericht en nemen opdrachtgevers en bouwpartners werk uit handen. Dat schept een band en vertrouwen. Op elkaar kunnen we bouwen. En dat is prettig zaken doen.

Grondwerk:
Een goede basis begint met goed grondwerk. Grondwerk, grondverzet, graafwerk zijn voorbereidende werkzaamheden voor een goede ondergrond. Een groot deel van de werken die de Sallandse Wegenbouw uitvoert heeft te maken met grondwerken.

Riolering:
Riolering is de infrastructuur voor afvoer van water, inzamelen en transporteren. Door riolering te vervangen door een gescheiden rioolstelsel wordt er veel minder schoon regenwater via het vuilwaterriool afgevoerd.  De gescheiden rioolaanleg is bedoeld om afvalwater en hemelwater gescheiden af te voeren op een veilige en gezonde manier.
Een BergBezinkLeiding of BergBezinkBassin of BergBezinkVoorziening voorkomt uittreding van vuilwater en dat voorkomt overlast en vervuiling van het milieu.

Verharding:
Het (her)inrichten van de omgeving. Een mooie uitstraling geven aan een woonwijk, stadscentrum of scholengemeenschap.
De keuze van de verharding heeft te maken met uitstraling maar zeker ook met draagkracht, vlakheid en gebruikscomfort. Moet het in meer of mindere mate water- en lucht doorlatend zijn? Valt de keuze op een gesloten verharding of open verharding?Een open verharding is een elementenverharding, het bestaat uit losse elementen zoals klinkers of tegels. Een gesloten verharding vormt één geheel en is niet zonder meer op te delen. Voorbeelden van gesloten verharding zijn asfalt of beton.

Kunstwerken:
Civieltechnisch werk t.b.v. onderdoorgangen, viaducten en ecoducten. Een onderdoorgang bij het spoor, een tunnel voor een betere verkeersstroming, een veilige oversteek voor dieren en gebieden rondom de faunapassages verbinden met het bestaande.

Rail infra:
In Nederland wordt het steeds drukker en mensen reizen vaker met het openbaar vervoer. Het is daarom van essentieel om een goede rail infra te hebben.

Hindernisbanen:
Nederland scoort in sport, als relatief kleine speler. In verschillende takken van sport en ook internationaal dat is mede te danken aan een sportinfrastructuur van hoog niveau.