Afbeelding van Verharding
Eigenwijze

Verharding

Het (her)inrichten van de omgeving. Een mooie uitstraling geven aan een woonwijk, stadscentrum of scholengemeenschap.
De keuze van de verharding heeft te maken met uitstraling maar zeker ook met draagkracht, vlakheid en gebruikscomfort. Moet het in meer of mindere mate water- en lucht doorlatend zijn? Valt de keuze op een gesloten verharding of open verharding?Een open verharding is een elementenverharding, het bestaat uit losse elementen zoals klinkers of tegels. Een gesloten verharding vormt één geheel en is niet zonder meer op te delen. Voorbeelden van gesloten verharding zijn asfalt of beton.

Aanleg fietsstraat Emmaweg

Het bus verkeer maakt vanaf de start van het werk ook geen gebruik meer van deze route. Het verkeer richting Pathmossingel is omgeleid via de Parkweg/Volksparksingel/Pathmossingel.

Lees meer >

Herinrichting binnenstad Apeldoorn

Een deel van het plan van aanpak was de communicatie met omwonenden, betrokken ondernemers, hulpverleners en overige belanghebbenden van het project. Een ander aspect wat zeer belangrijk was in dit project was de groenvoorziening.

Lees meer >

Herinrichting Parallelweg Winterswijk

De nieuwe verhardingen bestaan uit asfalt, betonstraatstenen en betontegels. In het straat werk is een figuratie gemaakt die het spoor moet suggereren.

Lees meer >

Reconstructie Molenhof

De werkzaamheden bestonden onder andere uit het vervangen van het vuilwaterriool, de aanleg van IT-riool, het aanbrengen van nieuwe verhardingen en het aanbrengen van zitzand elementen van beton. Met de nieuwe inrichting kan de Molenhof weer jaren voorruit.

Lees meer >

Parkeerplaats Drents Overijsselse Delta

Het parkeerterrein, met voorzieningen voor motoren, fietsen en elektrische auto’s, is volledig voorzien van waterpasserede bestrating.

Lees meer >

Herinrichting Griftstraat

In samenwerking met de gemeente Apeldoorn heeft Sallandse Wegenbouw het project “Herinrichting Grifstraat” uitgevoerd. Sallandse Wegenbouw heeft alle civiele werkzaamheden uitgevoerd.

Lees meer >

Herinrichting centrum Groenlo

Na de bouwvak van 2015 is er gestart met de uitvoering van de herinrichting van enkele woonstraten in het centrum van Groenlo. Het gaat hierbij om de Rabeldersteeg, Bastionstraat, Lepelstraat, […]

Lees meer >

Reconstructie ’t Hoorntje West

Sallandse Wegenbouw heeft een grondige opknapbeurt uitgevoerd in de wijk ’t Hoorntje West te Veenendaal. In het kader van duurzaamheid zijn de bestratingsmaterialen geleverd met 50% gerecycled betongranulaat.

Lees meer >

Herinrichting Frankenspad

Sallandse United heeft in opdracht van de gemeente Harderwijk een gebied rondom het Frankenspad opnieuw ingericht. Een deel van het Frankenspad heeft een nieuw tracé gekregen. Het fietspad is vervangen […]

Lees meer >

Reconstructie Parallelweg Almelo

De gemeente Almelo wou graag de verouderde situatie veranderen. Sallandse Wegenbouw heeft de bestaande situatie opgebroken en een nieuwe situatie gerealiseerd. In deze situatie staat de route van het station naar het ROC van Twente centraal.

Lees meer >