Afbeelding van Milieu & Advies
Eigenwijze

Milieu & Advies

Tijdig vooronderzoek op mogelijke bodem- en grondwaterverontreiniging kan stagnatie voorkomen. Na het uitvoeren van de onderzoeken en het opstellen van een saneringsplan kan er gestart worden de uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Met onze kennis van zaken, ervaringen op gebied van bodemsanering en – onderzoek en inzet van eigen waterzuiveringsinstallaties kunnen wij u van dienst zijn.

Saneringswerkzaamheden de Mölle

In verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond rondom het gebouw én asbesthoudend materiaal in het gebouw, was het noodzakelijk om deze eerst te verwijderen alvorens de sloop van het gebouw en de geplande nieuwbouw van start kon gaan.

Lees meer >

Werkzaamheden provincie Overijssel

De saneringswerkzaamheden zijn op twee verschillende locaties verricht. Het betreft een perceel aan de Ruhenbergerweg te Overdinkel en een perceel aan de Gronausestraat te Glane.

Lees meer >

Sanering Eendrachtstraat Barneveld

Sallandse Milieu en Advies heeft het complete traject, van vooronderzoek, aanvragen van de benodigde vergunningen, de milieukundige begeleiding, tot en met het afvoeren van het complete traject voor de gemeente uitgevoerd.

Lees meer >

Lage Esweg Nijverdal

Vooraf heeft in onze opdracht een nader onderzoek naar de aard en omvang plaatsgevonden. De benodigde vergunningen zijn door ons aangevraagd.

Lees meer >

De Heurne Enschede

In het winkelgebied was de logistiek van verontreinigde grond een uitdaging. Middels kleine dumpers en klein materieel is de grond ontgraven en vervoerd, inpandig en met containers in kleine hoeveelheden afgevoerd.

Lees meer >

Molenstraat Tubbergen

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat een deel van het perceel was verontreinigd met minerale olie, in grond en grondwater

Lees meer >

Moleneind Kortenhoef

De beperkte bereikbaarheid van de locatie, de hoge grondwaterstand en slechte draagkracht maakten dit project tot een uitdaging.

Lees meer >

Reconstructie ’t Hoorntje West

Sallandse Wegenbouw heeft een grondige opknapbeurt uitgevoerd in de wijk ’t Hoorntje West te Veenendaal. In het kader van duurzaamheid zijn de bestratingsmaterialen geleverd met 50% gerecycled betongranulaat.

Lees meer >

Grondwatersanering Avia Enschede

Op en rond de locatie van Avia in Enschede is een grondwatersanering uitgevoerd. Doel van de sanering was het verminderen van de grondwaterverontreiniging en het voorkomen van de verplaatsing van de op het terrein aanwezige verontreiniging door de uitvoering van infrawerkzaamheden in de directe nabijheid van de locatie.

Lees meer >

Sanering Plan Waterschouw Assendelft

In oktober 2011 is gestart met de sanering van de Waterschouw te Assendelft. Op basis van onderzoeksrapporten is het contract met een vaste aanneemsom tot stand gekomen. De projectontwikkelaar wil de locatie ontwikkelen voor woningbouw (130 woningen).

Lees meer >