Afbeelding van Riolering
Eigenwijze

Riolering

Riolering ihs de infrastructuur voor afvoer van water, inzamelen en transporteren. Door riolering te vervangen door een gescheiden rioolstelsel wordt er veel minder schoon regenwater via het vuilwaterriool afgevoerd.  De gescheiden rioolaanleg is bedoeld om afvalwater en hemelwater gescheiden af te voeren op een veilige en gezonde manier.
Een BergBezinkLeiding of BergBezinkBassin of BergBezinkVoorziening voorkomt uittreding van vuilwater en dat voorkomt overlast en vervuiling van het milieu.

Reconstructie Nieuwstraat Raalte

Voor de bewoners van de Nieuwstraat was het belangrijk dat de toegankelijkheid en gebruikscomfort voor invaliden en ouderen aanmerkelijk zouden verbeteren

Lees meer >

Rioolvervanging, afkoppelen en herinrichting Warnsveld fase 2

De gemeente Zutphen heeft er voor gekozen om er een geheel nieuw rioolstelsel aan te leggen. Daarnaast is er op diverse plekken geheel nieuwe bestrating aangebracht

Lees meer >

Reconstructie Molenhof

De werkzaamheden bestonden onder andere uit het vervangen van het vuilwaterriool, de aanleg van IT-riool, het aanbrengen van nieuwe verhardingen en het aanbrengen van zitzand elementen van beton. Met de nieuwe inrichting kan de Molenhof weer jaren voorruit.

Lees meer >

Reconstructie woonstraten Harreveld

Omdat dit een werk was waar ook veel bewoners bij betrokken waren is er gekozen voor een omgevingsmanager die de bewoners informatie over de voortgang van het werk gaf.

Lees meer >

Herinrichting de Lors

In het plan is ook een vernieuwing van de speelplek aan de Bilderdijkstraat meegenomen. Hiervoor heeft Sallandse Wegenbouw een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst en nieuw gras ingezaaid.

Lees meer >

Watergang De Engk

Het werk betreft het in ere herstellen van de watergang “De Engk” in Wijk bij Duurstede. Naast een reguliere rioolvervanging met toepassing van bronbemaling is er een watergang gegraven, welke voorzien is van een doorvaarbare duiker, in een deels verloren damwandkuip met onderwaterbeton

Lees meer >

Herinrichting centrum Groenlo

Na de bouwvak van 2015 is er gestart met de uitvoering van de herinrichting van enkele woonstraten in het centrum van Groenlo. Het gaat hierbij om de Rabeldersteeg, Bastionstraat, Lepelstraat, […]

Lees meer >

Reconstructie ’t Hoorntje West

Sallandse Wegenbouw heeft een grondige opknapbeurt uitgevoerd in de wijk ’t Hoorntje West te Veenendaal. In het kader van duurzaamheid zijn de bestratingsmaterialen geleverd met 50% gerecycled betongranulaat.

Lees meer >

werkzaamheden N781/WUR Wageningen

Sallandse Wegenbouw heeft opdracht gekregen om het werk “N781 Wageningen busbaan WUR” uit te voeren. Een gedeelte van het werk is in de zomervakantie en in nachten uitgevoerd om de overlast te beperken.

Lees meer >

Tijdelijke huisvesting AZC Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in Ter Apel verschillende opvanglocaties naast elkaar: de centrale ontvangstlocatie (col), de procesopvanglocatie (pol), een regulier asielzoekerscentrum (azc) en de vrijheidsbeperkende locatie (vbl). De vraag van de COA was in een zo kort mogelijke tijd huisvesting te realiseren voor de steeds groter wordende toestroom van asielzoekers in deze en komende periode.

Lees meer >