Afbeelding van Kunstwerken
Eigenwijze

Kunstwerken

Civieltechnisch werk t.b.v. onderdoorgangen, viaducten en ecoducten. Een onderdoorgang bij het spoor, een tunnel voor een betere verkeersstroming, een veilige oversteek voor dieren en gebieden rondom de faunapassages verbinden met het bestaande.

Opwaardering F35

De F35 is een fietssnelweg waarbij er het makkelijker wordt om over dit fietspad te fietsen. Het wegprofiel is aangepast conform de gestelde eisen, in het kader van het Masterplan fietssnelweg F35.

Lees meer >

Realisatie fietstunnel Kattenleger

Sallandse Wegenbouw heeft voor de gemeente Lingewaard het grondwerk, de aanleg van de fundatie voor de tunnel en de verhardingswerkzaamheden uitgevoerd. Tevens is er een explosievenonderzoek uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.

Lees meer >

Weg- en spoortunnel Combiplan Nijverdal

In november 2007 heeft Rijkswaterstaat opdracht verstrekt aan de Combinatie Leo ten Brinke voor het project Combiplan Nijverdal. Het Combiplan Nijverdal omvatte werkzaamheden aan een weg- en spoortracé over een lengte van 6 kilometer, midden door het centrum van Nijverdal.

Lees meer >

Watergang De Engk

Het werk betreft het in ere herstellen van de watergang “De Engk” in Wijk bij Duurstede. Naast een reguliere rioolvervanging met toepassing van bronbemaling is er een watergang gegraven, welke voorzien is van een doorvaarbare duiker, in een deels verloren damwandkuip met onderwaterbeton

Lees meer >

Fiets-& voetgangerstunnel gemeente Losser

In opdracht van de gemeente Losser maakt Sallandse Wegenbouw een nieuwe fiets-en wandeltunnel. De tunnel maakt deel uit van de uitbreiding en kwaliteitsverbetering fiets- en wandelpaden in de gemeente Losser.

Lees meer >

Onderdoorgang Papekopperdijk

Het realiseren van een spooronderdoorgang in de spoorlijn Gouda Woerden. Om dit project te realiseren zijn een breed scala aan werkzaamheden benodigd.

Lees meer >

Ondergrondse fietsenstalling Deventer

Sallandse Wegenbouw heeft voor Hegeman werkzaamheden verricht omtrent de bouw van een ondergrondse fietsenstalling in Deventer.

Lees meer >