Afbeelding van Grondwerk
Eigenwijze

Grondwerk

Een goede basis begint met goed grondwerk. Grondwerk, grondverzet, graafwerk zijn voorbereidende werkzaamheden voor een goede ondergrond. Een groot deel van de werken die de Sallandse Wegenbouw uitvoert heeft te maken met grondwerken.

Herinrichting Industrieweg Wageningen

Voor dit werk hebben we onze omgevingsmanager Sarah Ririhena ingezet voor de communicatie en contacten met omwonenden en belanghebbenden, dit heeft geleid tot veel positieve reacties en complimenten.

Lees meer >

Fietspad Zuid Esmarkerrondweg

Ter hoogte van het bos is er een “Glow in the dark” markering toegepast om de veiligheid van de fietsers te vergroten.

Lees meer >

Reconstructie ’t Hoorntje West

Sallandse Wegenbouw heeft een grondige opknapbeurt uitgevoerd in de wijk ’t Hoorntje West te Veenendaal. In het kader van duurzaamheid zijn de bestratingsmaterialen geleverd met 50% gerecycled betongranulaat.

Lees meer >

Herinrichting Griftstraat

In samenwerking met de gemeente Apeldoorn heeft Sallandse Wegenbouw het project “Herinrichting Grifstraat” uitgevoerd. Sallandse Wegenbouw heeft alle civiele werkzaamheden uitgevoerd.

Lees meer >

Realisatie fietstunnel Kattenleger

Sallandse Wegenbouw heeft voor de gemeente Lingewaard het grondwerk, de aanleg van de fundatie voor de tunnel en de verhardingswerkzaamheden uitgevoerd. Tevens is er een explosievenonderzoek uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.

Lees meer >

Tijdelijke huisvesting AZC Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in Ter Apel verschillende opvanglocaties naast elkaar: de centrale ontvangstlocatie (col), de procesopvanglocatie (pol), een regulier asielzoekerscentrum (azc) en de vrijheidsbeperkende locatie (vbl). De vraag van de COA was in een zo kort mogelijke tijd huisvesting te realiseren voor de steeds groter wordende toestroom van asielzoekers in deze en komende periode.

Lees meer >

Herinrichting centrum Groenlo

Na de bouwvak van 2015 is er gestart met de uitvoering van de herinrichting van enkele woonstraten in het centrum van Groenlo. Het gaat hierbij om de Rabeldersteeg, Bastionstraat, Lepelstraat, […]

Lees meer >

werkzaamheden N781/WUR Wageningen

Sallandse Wegenbouw heeft opdracht gekregen om het werk “N781 Wageningen busbaan WUR” uit te voeren. Een gedeelte van het werk is in de zomervakantie en in nachten uitgevoerd om de overlast te beperken.

Lees meer >

Watergang De Engk

Het werk betreft het in ere herstellen van de watergang “De Engk” in Wijk bij Duurstede. Naast een reguliere rioolvervanging met toepassing van bronbemaling is er een watergang gegraven, welke voorzien is van een doorvaarbare duiker, in een deels verloren damwandkuip met onderwaterbeton

Lees meer >

Herinrichting Engelenburg Noord te Veenendaal

Gemeente Veenendaal heeft middels een onderhandse aanbesteding met voorafgaande selectie, het project Herinrichting Engelenburg-Noord fase 3 aanbesteed. Sallandse Wegenbouw was op basis van prijs, omgevingshinder, planning, communicatie, kansen en duurzaamheid de meest interessante partij.

Lees meer >