Afbeelding van MVO/PSO/S.O.S. straatkinderen
Eigenwijze
Download hier onze brochure Eigenwijze

MVO/PSO/S.O.S. straatkinderen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die steeds meer gebruikt wordt. Dit is positief, het betekent dat het onderwerp steeds meer aandacht krijgt. Om een goede bijdrage te kunnen leveren aan MVO zal een praktische invulling aan deze doelstellingen gegeven moeten worden. Sallandse Wegenbouw vertaalt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar oplossingen die praktisch zijn en daardoor daadwerkelijk worden uitgevoerd.

In de organisatie worden extra werkplekken vrij gehouden/gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gezien onze visie, iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt,  kunnen er voor bepaalde taken kandidaten ingezet worden die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Sallandse Wegenbouw heeft het PSO certificaat op hoogste trede 3. In 25 jaar is de Sallandse Wegenbouw uitgegroeid tot een gezond mkb-bedrijf met ca. 60 medewerkers.

Momenteel bestaat 15 procent van het personeelsbestand van de onderneming uit mensen die op de een of andere manier moeilijk aan de slag komen via de reguliere weg. Denk aan mensen die langdurig werkeloos waren, mensen met een arbeidsbeperking en ook zij-instromers. Mede dankzij dit relatief hoge percentage kreeg het bedrijf in september 2012 en in 2014 de hoogste trede van het nieuwe keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) toegekend. Een erkenning voor iets dat wij al deden. Het PSO is ontwikkeld door TNO in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werkgeversorganisaties. Het PSO certificaat is bedoeld om op objectieve wijze de sociale bijdrage van een bedrijf te meten.

S.O.S. Straatkinderen
Sallandse Wegenbouw heeft met de opening van haar nieuwe pand in 2004 de stichting een gezinsvervangend tehuis kunnen schenken dankzij de vele giften en een eigen bijdrage.
Wat iedereen wil en zoekt is een veilig thuis. Dit is wat wij de kinderen hebben kunnen bieden “een veilig en warm huis” en hier zijn we trots op. 2016: 25 jaar Sallandse Wegenbouw en alweer 12,5 jaar SOS Straatkinderen. We zijn goed op weg maar zijn er nog niet helemaal. De weg naar een goede opleiding, geeft zekerheid voor de toekomst. Dit jaar hebben we een actie “leg symbolisch je straatklinker” hierbij draag je een steentje bij aan scholing van deze kinderen.  Naast eten en drinken bieden we ze een veilig huis en helpen we ze nu met onderwijs, weer een steentje verder naar een betere toekomst!