Afbeelding van Missie
Eigenwijze
Download hier onze brochure Eigenwijze

Missie

Op onze Eigenwijze spelen we in op de (veranderende) markt, zijn we maatschappelijk betrokken, dragen we zorg voor onze mensen, klanten en relaties en uiteraard voor onze gemeenschap.

Op onze Eigenwijze

Bouwen is mensenwerk. Dat geldt voor onze klanten, voor onze omgeving en uiteraard voor onze medewerkers. Juist in een tijd van individualisering, schaalvergroting en verharding in de zin van het juridisch afdichten van samenwerking blijft dit voor ons een succesvoorwaarde. Communicatie en samenwerking zijn dus essentieel om op een goede manier invulling te kunnen geven aan continuïteit, duurzaamheid, MVO, schaalvergroting, integratie van specialismen (systems integrators), nieuwe contractvormen, innovatie en het naar ons toetrekken van meer verantwoordelijkheden.

“Noaberschap”

Voor ons is “Noaberschap” een perfecte vertaling van de missie. In het verlengde daarvan doen wij bij de Sallandse Wegenbouw B.V. alles ‘op onze Eigenwijze’. Daarbij geldt kwaliteit als een vanzelfsprekend gegeven, een basis, dat nooit vergeten wordt. Vanuit die basis spelen we in op de (veranderende) markt, zijn we maatschappelijk betrokken. We Dragen zorg voor onze mensen, klanten/relaties en uiteraard voor onze gemeenschap.