Afbeelding van Missie/visie/strategie
Eigenwijze
Download hier onze brochure Eigenwijze

Missie/visie/strategie

Op onze Eigenwijze spelen we in op de (veranderende) markt, zijn we maatschappelijk betrokken, dragen we zorg voor onze mensen, klanten en relaties en uiteraard voor onze gemeenschap.

“Noaberschap”

Bouwen is mensenwerk. Dat geldt voor onze klanten, voor onze omgeving en uiteraard voor onze medewerkers. Juist in een tijd van individualisering, schaalvergroting en verharding in de zin van het juridisch afdichten van samenwerking blijft dit voor ons een succesvoorwaarde. Communicatie en samenwerking zijn dus essentieel om op een goede manier invulling te kunnen geven aan continuïteit, duurzaamheid, MVO, schaalvergroting, integratie van specialismen (systems integrators), nieuwe contractvormen, innovatie en het naar ons toetrekken van meer verantwoordelijkheden.
Voor ons is “Noaberschap” een perfecte vertaling van de missie. In het verlengde daarvan doen wij bij de Sallandse Wegenbouw B.V. alles ‘op onze Eigenwijze’. Daarbij geldt kwaliteit als een vanzelfsprekend gegeven, een basis, dat nooit vergeten wordt. Vanuit die basis spelen we in op de (veranderende) markt, zijn we maatschappelijk betrokken. We Dragen zorg voor onze mensen, klanten/relaties en uiteraard voor onze gemeenschap.

Optimale afstemming

Sallandse Wegenbouw B.V. streeft ernaar diensten en producten te leveren met zodanige eigenschappen dat optimale afstemming tussen enerzijds de vereisten gesteld door de opdrachtgever (‘de klant’) en anderzijds de technische, economische en sociale belangen van Sallandse Wegenbouw B.V. aan de orde is. Daarnaast gaat Sallandse Wegenbouw B.V. voor een prettige en open relatie met klanten, leveranciers en onderaannemers. Door goede interne en externe communicatie willen wij ons als klantgerichte organisatie onderscheiden van andere partijen.
Maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, MVO, footprint, veiligheid en aandacht en zorg voor personeel verankeren we in onze organisatie.

Op onze eigenwijze

De strategie van Sallandse Wegenbouw B.V. is erop gericht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Door voldoende omzet te genereren kunnen we werkgelegenheid waarborgen en onze medewerkers ontplooiingsmogelijkheden bieden. Sallandse Wegenbouw B.V. wil bekend staan als gerenommeerd bedrijf dat flexibel, vakkundig en klantvriendelijk opereert. Door invoering, instandhouding en continue verbetering van ons kwaliteitssysteem conform de eisen van de NEN–EN-ISO 9001 en de op Sallandse Wegenbouw, Sallandse Milieu en Advies & Sallandse United van toepassing zijnde normeringen, hebben we voor ogen een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie te bewerkstelligen.