Afbeelding van Historie
Eigenwijze
Huidige concernschema
Download hier onze brochure Eigenwijze

Historie

In 1991 gestart in de grond, water, wegen en spoor. Gedurende de jaren wisten we op meerdere fronten kansen te creëren en te benutten, waardoor we risico’s konden spreiden en onze toegevoegde waarde konden vergroten. Een natuurlijke ontwikkeling met een team van enthousiaste en ervaren mensen. Leergierige mensen bereid om te veranderen. Zo kwamen er activiteiten op gebied van milieutechniek en gingen we ons richten op de aanleg van sportvoorzieningen.

In 1991 is de Sallandse Wegenbouw gestart in de grond-, weg- en waterbouw. De eerste jaren was Sallandse Wegenbouw werkzaam vanuit de kelder van het woonhuis van Johan Middelkamp. De eerste klussen waren straatwerkzaamheden voor particulieren. Een jaar later werden er al kleine bouwputten ontgraven voor bouwbedrijven en rioleringen gelegd. En de kelder ingeruild voor een kantoorruimte.

Sallandse Wegenbouw groeide door tot een bedrijf met diverse specialisaties, van kleine stukjes straatwerk tot de meeste complexe werken in de grond- weg- spoor- en waterbouwwerken met als opdrachtgevers  bouwbedrijven, gemeenten en Pro-rail.

We wisten op meerdere fronten kansen te creëren en te benutten. Zo is Sallandse Milieu & Advies en Sallandse United ontstaan. De Sallandse Milieu & Advies is gespecialiseerd in het oplossen van milieuproblematiek. Sallandse United gespecialiseerd in het aanleggen van sportvelden en accommodaties.

Het bedrijf maakte een sterke groei door en de organisatie werd er op ingericht echter is de basis hetzelfde gebleven “betrokken” medewerkers, mensen die het ‘m doen en zij zorgen voor een saamhorigheidsgevoel.

Destijds zei men al ‘Het zijn de mensen die het ‘m doen’ . Nu 25 jaar verder is dit nog steeds zo en is de “Eigenwijze” nog meer op ons van toepassing dan ooit tevoren. Onze mensen zijn het bedrijf!