Afbeelding van Beleid CO2-, energiereductie
Eigenwijze

Beleid CO2-, energiereductie

Beleid CO2-, energiereductie Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij […]

Beleid CO2-, energiereductie
Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.
Directeur:         Johan Middelkamp
Datum:             01-07-2016

Doelstellingen CO2-, energiereductie
Meerjarendoelstelling scope 1&2 CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar:

  • Scope 1&2: 2% per jaar m.b.t. 10% CO2-reductie, gerelateerd aan kengetal (m.b.t. km, FTEk, euro omzet), in 2021 ten opzichte van referentiejaar 2016.
  • Scope 3: 1% CO2-reductie m.b.t. betonstraatstenen (m.b.t. categorie aangekochte goederen/diensten), gerelateerd aan euro, inkoopomzet, per jaar vanaf 2017 t/m 2021 t.o.v. het referentiejaar 2016.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.
Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

Certificaat
Hieronder een link naar het certificaat:
CO2-bewust Certificaat niveau 5 geldig tot 16-04-2021.

Documenten
Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:

Archief documentatie:

Indien u ideeën wenst aan te reiken, dan dit graag melden via info@sallandsewegenbouw.com
via www.skao.nl/gecertificeerde-organisatie zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.