Afbeelding van Samen maken wij wijk in Zwolle klimaatbestendiger
Eigenwijze
http://www.sallandsewegenbouw.nl/wp-content/uploads/2016/12/SALW6001_Jubileum_brochure_def.pdf
Download
hier onze
Eigenwijze
Nieuws

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten en de uiteenlopende projecten die we realiseren.

Daarnaast informeren wij u hier ook graag over evenementen en actualiteiten in onze sector.

24/4/2019

Samen maken wij wijk in Zwolle klimaatbestendiger

Bewoners, woningcorporatie, Waterschap DOD, Sallandse Wegenbouw en gemeente Zwolle maken van Bernisse en Kleine Alm in Aalanden een Klimaatstraat. Van begin af aan zijn bewoners actief betrokken bij de plannen en de inrichting van de straat. De uitgangspunten zijn: meer groen en grond, meer plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen uitgedaagd worden om te spelen. En niet onbelangrijk: duurzaam en klimaatbestendig.

De Bernisse en kleine Alm in de wijk Aa-landen krijgen een opknapbeurt. De woonomgeving, opritten en straten zijn verouderd, versteend en niet opgewassen tegen de klimaatveranderingen met hevige regenbuien. De vernieuwing van de buurt gebeurt met de ideeën van een Klimaatstraat en met inbreng en inzet van bewoners. Een aantal bewoners nam contact op met de gemeente Zwolle, omdat ze ontevreden waren over de inrichting en onderhoud van hun woonomgeving.

Wijkbeheerder Monique Wiegers: “Met deze bewoners ben ik de straat doorgelopen en hebben we alle punten verzameld die verbeterd kunnen worden. Wat ik heel bijzonder vond, was dat de bewoners direct al aangaven dat zij het ook wel zelf wilden doen.”

Omdat Bernisse in de top 25 staat van straten die te maken krijgen met ernstige wateroverlast bij hevige regenbuien, zag de gemeente een kans om samen met bewoners, waterschap WDODelta en woningcorporatie SWZ van de straat een Klimaatstraat te maken.

Aannemer Sallandse Wegenbouw B.V.
In februari is aannemer Sallandse Wegenbouw uit Haarle gestart met de realisatie van de Klimaatstraat. Om de overlast tot een minimum te beperken wordt het werk in 3 fases uitgevoerd. De aannemer is gestart met het opbreken van de particuliere opritten en het verwijderen van asfalt uit de rijbaan. De regenpijpen bij de woningen aan de oneven zijde van de Bernisse worden afgekoppeld, waarbij het afgekoppelde hemelwater wordt aangesloten op de ondergrondse infiltratiekratten bij de Klimaatboom. Het afgekoppelde hemelwater bij de woningen aan de even zijde van de Bernisse en de Alm wordt opgevangen door middel van ondergrondse infiltratiekratten. Vervolgens worden de straatlagen in de rijbaan aangebracht. De nieuw aan te brengen verharding voor de hele Klimaatstraat bestaat uit waterpasserende stenen. Op een later moment worden de Klimaatboom, de overige bomen en laagbegroeiing aangeplant. Vóór de zomer 2019 wordt de Klimaatstraat in Zwolle opgeleverd.

58380227_2604220602986646_1605729817745948672_o

Klik op de foto’s hiernaast om kennis te maken met een aantal werkers dat bij dit bijzondere project betrokken is. Maak kennis met Buddy, Jeroen, Johan, RiJan, Sarah en Stefan.

Meer weten? www.zwolle.nl/klimaatstraat